Siecioholizm i fonoholizm zagrożeniem współczesnej młodzieży

Data: 2018-04-11 • Kategoria: Ogólne informacje

Młodzież styka się z nowymi technologiami od najmłodszych lat. Nie ma możliwości zatrzymania tej tendencji, zadaniem dorosłych jest, więc nauczenie młodego pokolenia jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii oraz jak rozpoznawać zagrożenia i chronić się przed nimi.

Dlatego, aby ustrzec młodzież przed niebezpieczeństwami świata wirtualnego i pokazać im, jak można w sposób bezpieczny korzystać z Internetu, 11 kwietnia 2018r. uczniowie klas gimnazjalnych oraz przysposabiających do pracy uczestniczyli w spotkaniu informacyjno – warsztatowym nt. „Uzależnienie od Internetu, gier internetowych, telefonu oraz bezpiecznego korzystania z Internetu” przeprowadzonym przez panie: Ewę Ładę oraz Agatę Drzazgowską - Raheb z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku.

Celem spotkania było:

  • Zapobieganie uzależnieniu od Internetu w śród młodzieży, poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na problem nadużywania Internetu przez młodych ludzi za pośrednictwem komputera i urządzeń przenośnych, co może prowadzić do uzależnienia;
  • Zachęcanie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z sieci;
  • Promowanie alternatywnych do przebywania w sieci sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież;
  • Budzenie u uczniów świadomości zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i Komputera oraz uczenie ich dokonywania właściwych wyborów;
  • Uczenie młodych ludzi zasad bezpiecznego bycia w Internecie.

Podczas zajęć prowadzące zwróciły uczniom uwagę na walory Internetu i gier komputerowych, ale także na zagrożenia, jakie niesie za sobą niewłaściwe wykorzystanie multimediów w codziennym życiu. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci. Poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Podczas zajęć odbywały się pogadanki z uczniami w oparciu o filmy edukacyjne. W drugiej części spotkania uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonywali kolaże, na których znalazły się informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Plakaty zostaną wykorzystane podczas piątkowego happeningu „W sieci serfuje z głową”.

Podjęte działania pozwoliły uczniom utrwalić wiedzę na temat właściwego zachowania w sieci a także wzbogaciły świadomość uczniów, iż decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mają wpływ na ich realne życie.

Spotkanie zorganizowały

Wiesława Wiśniewska

Olga Sepełowska