Baza dydaktyczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz dysponuje odpowiednimi obiektami, pomieszczeniami oraz nowoczesnym wyposażeniem stwarzającym uczniom i wychowankom odpowiednie warunki do nauczania, wychowania, opieki oraz wszechstronnego rozwoju.

Do specjalistycznej bazy lokalowej należą:

 • sale lekcyjne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • pracownia komputerowa,
 • pracownia logopedyczna wyposażona w programy multimedialne oraz sprzęt do prowadzenia terapii Metodą EEG Biofeedback,
 • pracownia gospodarstwa domowego,
 • sala do prowadzenia terapii Metodą Integracji Sensorycznej,
 • sala zabaw,
 • hala sportowo-rekreacyjna,
 • siłownia,
 • place zabaw.

Podopieczni Ośrodka korzystają również z:

 • wielofunkcyjnego Boiska Sportowego,
 • oferty Pływalni MOSiR w Pułtusku,
 • Stadionu Miejskiego w Pułtusku.

Do dyspozycji wychowanków Ośrodka przeznaczone są estetycznie urządzone, wyposażone w telewizory i komputery, kilkuosobowe pokoje sypialne. Ich staranny wystrój i wygodne umeblowanie gwarantują komfort wypoczynku i stanowią odpowiednie miejsce do przechowywania przedmiotów osobistego użytku (każde dziecko ma szafkę zamykaną na kluczyk).

Ośrodek posiada również: gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, izolatkę, kuchnię wraz z zapleczem kuchennym, stołówkę, łazienki, umywalnie, szatnię, pralnię oraz pomieszczenia administracyjne.

Budynek Ośrodka przystosowany jest do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Służą temu podjazdy oraz urządzenia mechaniczne zainstalowane na półpiętrach klatek schodowych.


Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne

Pływalnia

Pływalnia

Sala sportowo-rekreacyjna

Sala sportowo-rekreacyjna

Plac zabaw

Plac zabaw