W sieci serfuj z głową

Data: 2018-04-13 • Kategoria: Uroczystości, imprezy szkolne

Pod hasłem „W sieci serfuj z głową” w piątkowe przedpołudnie 13 kwietnia ulicami Pułtuska przeszedł happening informacyjno - profilaktyczny. Uczniowie Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dyrekcja, nauczyciele oraz zaproszeni przez nich uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz promowali bezpieczne zasady korzystania z Internetu.

Po sformowaniu kolumny kolorowy, wiosenny korowód prowadzony przez radiowóz wyruszył z pod szkoły. Hasła oraz kolorowe transparenty, skandujący hasła bezpieczeństwa w sieci, budziły duże zainteresowanie kierowców i przechodniów miasta.

Celem akcji było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu, zapoznanie rodziców i opiekunów z problematyką bezpieczeństwa online oraz promowanie pozytywnych zachowań w Internecie.

W jej ramach klasy przygotowały plakaty oraz transparenty z hasłami związanymi z konkursem „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni”, do którego szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym w ramach projektu Bezpieczna Szkoła Cyfrowa - Cyfrowobezpieczni.pl. realizowanego przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podchodzący z programu rządowego „Bezpieczna szkoła +” w ramach zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Celem projektu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.

Zorganizowanie pochodu było możliwe dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pułtusku oraz Straży Miejskiej w Pułtusku, której to funkcjonariusze dbali o nasze bezpieczeństwo podczas przemarszu. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zabezpieczenie trasy marszu.