Opracowane scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK

Data: 2023-04-26 • Kategoria: Ogólne informacje

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń w grupie Facebook – „mTalent – międzyszkolna sieć współpracy Aktywna Tablica”

Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych, we wszystkich oddziałach szkoły.

Informacje dotyczące wykorzystania tablicy interaktywnej podczas zajęć lekcyjnych oraz przykłady dobrych praktyk, można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Aktualności oraz na profilu na portalu Facebook pod linkiem: https://www.facebook.com/profile/100063726601344/search/?q=%23AktywnaTablica

Przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem tablicy interaktywnej:

- praca na zajęciach logopedycznych: ,,Na łące"- poszerzanie zasobu słownictwa. ,,Rozwijanie słownictwa – związki frazeologiczne" - programy i aplikacje dydaktyczne,

- podczas uroczystości Dnia Patrona SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku – wyświetlanie w holu Ośrodka prezentacji multimedialnej dotyczącej sylwetki patrona,

- podczas wizyty premiera H. Kowalczyka w Ośrodku z okazji Dnia Dziecka – tło do inscenizacji muzyczno – słownej,

- V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom - bezpieczne wakacje - Prezentacja multimedialna,

- projekt edukacyjny „Nabywam kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne w dorosłym życiu” – prezentacja multimedialna, filmy instruktażowe,

- Ośrodkowy Maraton Profilaktyki - Kodeks bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku - prezentacja multimedialna,

- zorganizowanie Światowego Dnia bez Tytoniu – prezentacja filmów dydaktycznych,

- zorganizowanie obchodów Święta Strażaka – aplikacje interaktywne,

- zorganizowanie Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – filmy i quizy tematyczne,

- zajęcia z innowacji ekologicznej - Fabryki w Polsce - Segregowanie odpadów i recykling,

- zorganizowanie ekologicznego święto - Światowy Dzień Wody – warsztaty w formie interaktywnych gier, quizów i zabaw,

- zorganizowanie między klasowego spotkania integracyjnego pod hasłem „Powitanie Wiosny” – gry i zabawy interaktywne,

- zorganizowanie obchodów święta: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – warsztaty interaktywne pt. „ Co wiesz o ,,Żołnierzach Wyklętych”.

Przykłady dobrych praktyk:Pory roku – wiosna

Pory roku – wiosna

Pory roku – wiosna

Pory roku – wiosna

Pory roku – wiosna

Pory roku – wiosna

Pory roku – wiosna

Pory roku – wiosna

Pory roku – wiosna

Pory roku – wiosna

Pory roku – wiosna

Pory roku – wiosna

Tajemnice Układu Słonecznego

Tajemnice Układu Słonecznego

Tajemnice Układu Słonecznego

Tajemnice Układu Słonecznego

Tajemnice Układu Słonecznego

Tajemnice Układu Słonecznego

Tajemnice Układu Słonecznego

Tajemnice Układu Słonecznego