Tradycje, obrzędowość i symbolika Ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku posiada już długoletnią tradycję. Na przełomie wielu lat swego funkcjonowania placówka wypracowała własną obrzędowość i symbolikę, której oryginalność i wyjątkowość wyróżniają ją na rynku usług edukacyjnych oraz w środowisku lokalnym, jak również stanowią ważny czynnik integracji społeczności Ośrodka. Ta swoista mikrokultura decyduje o niepowtarzalnym klimacie szkoły, efektywnie oddziałuje wychowawczo na dzieci i młodzież, jest skutecznym środkiem kształtującym w nich poczucie szacunku wobec dorobku placówki oraz potrzebę pielęgnowania własnych tradycji.

HYMN Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku

„SZKOŁO NASZA KOCHANA”

Słowa: Barbara Perkowska
Muzyka: zaczerpnięta z pieśni pt.: ,,Maj”

I. Tutaj zaczyna się przygoda
Wiedzy sekrety poznać czas
Trudne wyrazy i rachunki
Nie przerażają wcale nas

Ref. Szkoło nasza kochana
W Twoich oknach słońca blask
Z wielką radością od samego rana
Wita Cię każdy z nas

II. Godnie z Patrona wzór czerpiemy
Dobrzy na co dzień chcemy być
Ciepłem, miłością otoczeni
Wiemy jak dalej trzeba żyć

Ref. Szkoło nasza kochana
W Twoich oknach słońca blask
Z wielką radością od samego rana
Wita Cię każdy z nas

Jubileusz Działalności SOSW połączony ze Zjazdem Absolwentów

Tradycją placówki stało się już świętowanie kolejnych lat istnienia SOSW. Dotychczas odbyły się dwie takie uroczystości – Jubileusz 30-lecia oraz Jubileusz 35-lecia Działalności SOSW połączony ze Zjazdem Absolwentów.

Ta wspaniała chwila gromadzi całą społeczność Ośrodka oraz liczne grono zaproszonych gości, wśród których obecni są przedstawiciele środowiska lokalnego. Wśród nich znajdują się oddani przyjaciele SOSW, którzy z otwartym sercem wspierają placówkę w realizacji celów i zadań statutowych.

Doniosła uroczystość jubileuszowa stanowi wspaniałą okazję do wyrażenia podziękowań dyrekcji oraz wszystkim pracownikom SOSW za ogromny wkład w dzieło nauczania i wychowania młodego pokolenia, za pasję, kreatywność, wrażliwość oraz za pedagogiczny profesjonalizm. Ponadto w Dniu Jubileuszu szczególne podziękowania skierowane zostają do wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię SOSW i mieli znaczący wpływ na jego dorobek, a swoją niezwykłą postawą i zaangażowaniem utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów Ośrodka. W tym szczególnym dniu słowo ,,dziękuję” nabiera wyjątkowej mocy i znaczenia.

Jubileusz Ośrodka to czas na podsumowanie wytężonych i owocnych lat jego pracy, co trafnie odzwierciedla przygotowana z tej okazji prezentacja multimedialna. Przekrojowy przegląd ważnych wydarzeń z życia Ośrodka, od początków jego powstania aż po dzień dzisiejszy, budzi wiele wzruszających wspomnień.

Dzieci i młodzież Ośrodka w części artystycznej uroczystości słowem i piosenką wyrażają głęboką wdzięczność swoim nauczycielom za przekazywaną wiedzę, wychowanie, za ich poświęcenie i trud kształtowania młodych serc i umysłów. Do podziękowań zostają dołączone szczere, gorące życzenia dla wszystkich pracowników oświaty.

Prawdziwą atrakcją jubileuszowego dnia jest tort urodzinowy, w którym jest zawarte wszystko co jest dobre i wspomnienia warte. Wyjątkowa atmosfera uroczystości, chwile przeżyte razem na zawsze pozostają w pamięci uczestników jubileuszu. Każdorazowo wywołują refleksję: tych lat nie odda nikt, jednocześnie budząc pragnienie, aby ocalić od zapomnienia znajome twarze, magiczne miejsca. Odwiedzając je po latach odwiedzamy przecież w nich siebie...

Święto Patrona Ośrodka

Corocznie w maju jest jeden szczególny dzień, w którym obchodzimy Święto naszej Patronki – Anny Karłowicz. Organizowana z tej okazjii uroczysta akademia gromadzi całą społeczność Ośrodka oraz grono zaproszonych gości na czele z rodziną Patronki.

Dzień Patrona rozpoczyna się Hymnem Ośrodka oraz układem tanecznym w wykonaniu szkolnego zespołu tanecznego ,,Łowcy rytmów”. Następnie, w hołdzie Annie Karłowicz, delegacja uczniów wraz z nauczycielem składa kwiaty pod tablicą pamiątkową Patrona w holu Ośrodka, jak również na grobie Anny Karłowicz na cmentarzu w Winnicy. W dalszej części uroczystości prezentowana jest sylwetka Patronki, czyli najważniejsze wydarzenia z Jej życia i działalności pedagogicznej.

Doniosłym momentem uroczystości jest ceremonia wręczenia Pucharu Patrona wybranemu uczniowi placówki kończącemu edukację szkolną w Ośrodku. Decyzją Kapituły Pucharu Patrona SOSW wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub za wielokierunkową działalność artystyczną.

Od 2012 roku przyznawane są również uczniom nagrody specjalne Dyrektora Ośrodka za znaczące osiągnięcia w rożnych dziedzinach życia szkolnego. Tradycją uroczystych obchodów Dnia Patrona jest wystawianie widowisk artystycznych. Recytowane przez szkolnych artystów nastrojowe wiersze i łatwo wpadające w ucho piosenki dostarczają wszystkim estetycznych wrażeń i przeżyć i za każdym razem wywołują wielki aplauz publiczności. Rozrywkową część obchodów Dnia Patrona stanowią różnego rodzaju turnieje: muzyczno-taneczne, kulinarne lub inne. Biorą w nich udział drużyny, w skład których wchodzą przedstawiciele uczniów, rodzice oraz zaproszeni goście. Rywalizacja odbywa się przy gorącym dopingu ze strony publiczności, a twórcze wysiłki nagrodzone zostają gromkimi brawami. Uroczyste obchody kończą się wspólnym poczęstunkiem i zabawą taneczną.