Sukcesy sportowe, przedmiotowe i artystyczne uczniów i wychowanków

Data: 2017-12-08 • Kategoria:

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu”. Austen Jane

Każdy człowiek potrzebuje sukcesu, pragnie być doceniany za swój wysiłek. Sukces bowiem stanowi największą motywację do podejmowania kolejnych wyzwań. Kolejne sukcesy torują drogę do zwycięstwa. A takim zwycięstwem w przypadku osób niepełnosprawnych może być niezależne życie i pełne uczestnictwo w życiu społecznym z satysfakcjonującym poczuciem spełnienia własnych pragnień i oczekiwań.

Nasi uczniowie i wychowankowie podejmują wiele rodzajów aktywności twórczej, m.in. w dziedzinie plastyki, muzyki, tańca, sportu, a także działania na rzecz poprawy otoczenia społecznego. Rywalizują przy tym z uczniami innych placówek kształcenia specjalnego oraz z rówieśnikami ze szkół masowych uzyskując przy tym bardzo dobre wyniki. Za prezentowany talent i twórcze zaangażowanie otrzymują całą gamę wyróżnień w postaci dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych.

Aktualności