Konferencje i szkolenia z zakresu stosowania TIK w nauczaniu

W ramach TIK zorganizowane zostały szkolenia dla grona pedagogicznego:

- „Wykorzystanie Aktywnej Tablicy na lekcjach"

Nauczycielski Zespół Samokształceniowy brał udział w szkoleniach i konferencjach związanych z wykorzystaniem TIK w szkole.

  • W dniu 22 marca 2023 r. w związku z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku programuAktywna Tablica” odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkoły podstawowej pt.: „Aktywna Tablica na lekcjach” prowadzone przez T. Chrzanowskiego i I. Rolińską. Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli jak krok po kroku samodzielnie korzystać z możliwości tablicy interaktywnej oraz różnych aplikacji. Udział w szkoleniu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i efektywności prowadzonych przez nauczycieli zajęć w wyniku zastosowania tablicy interaktywnej na lekcjach, a w następstwie nabycia cech nauczyciela nowoczesnego, refleksyjnego i skutecznego. Ponadto wykorzystywanie w codziennej pracy tablicy interaktywnej warunkuje efektywność procesu uczenia się poprzez co wiedza i umiejętności uczniów są trwałe.