Spotkanie andrzejkowe 2017

Data: 2017-11-30 • Kategoria:

Andrzejki- to magiczny czas wróżb, czarów oraz przepowiedni i właśnie 30 listopada 2017 roku odbyło się integracyjne spotkanie andrzejkowe, w którym brali udział uczniowie klasy II a PSSPdP oraz Absolwenci SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku a obecni uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku wraz z opiekunem. Spotkanie miało na celu kultywowanie zwyczajów i tradycji andrzejkowych poprzez uczestnictwo we wspólnych wróżbach oraz podtrzymywanie kontaktów z absolwentami Ośrodka. Uczestnicy spotkania na wesoło i z przymrużeniem oka mieli okazję dowiedzieć się co ich jeszcze czeka wniedalekiej przyszłości. Każdy uczestnik spotkania andrzejkowego z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii. Losował magiczne bileciki, na których widniały nazwy zawodów przyszłości, bądź szukał swojej szczęśliwej liczby. Losował kolor, który symbolizował pewną przestrogę na przyszłość. Spotkanie andrzejkowe było okazją do wspólnych rozmów, a wróżby dostarczyły wszystkim wielu przeżyć i emocji. Dopełnieniem spotkania był również słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów.
Organizatorzy:
M. Bandurska
E. Ciok