Aktualności

Zapisy dzieci do Przedszkola Specjalnego

Informujemy, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, aleja Tysiąclecia 12, trwają zapisy dzieci do Przedszkola Specjalnego. Do naszego Przedszkola zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawność intelektualną, jak również na niepełnosprawności sprzężone, w tym z autyzm.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Certyfikat dla Specjalnego Ośrodka - Szkolno Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Serdecznie zapraszamy na uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024 które odbędzie się na 21 czerwca o godz. 9.00 w Sali rekreacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.

Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki"

Uczniowie klas VII+VIIIb PSPS, IIb oraz IIII PSSPdP zakończyli realizację II Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki”, pod patronatem: Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Pożegnanie Absolwentów 2024

18 czerwca 2024 r. odbyło się pożegnanie tegorocznych absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego im. Anny Karłowicz – uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Były podziękowania i życzenia dla absolwentów za wspólnie spędzone lat w murach naszej placówki.