Czerpiemy wartości życiowe z bł. rodziny Ulmów

Data: 2023-09-13 • Kategoria: Ogólne informacje

,,Nikt nie ma większej miłości od tej,

Gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

(J 15,13)

Dnia 13.09.2023r. wychowankowie SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym poświęconym błogosławionej rodzinie Ulmów. Beatyfikacja Wiktorii, Józefa oraz ich siedmiorga dzieci, w tym nienarodzonego dziecka, odbyła się w niedzielę 10 września b.r. Jest to ważne wydarzenie religijne, jak i historyczne dla Polski i całego świata.

Rodzina Ulmów jest symbolem odwagi i heroizmu Polaków w czasie II wojny światowej, którzy narażając własne życie, pomagali swoim żydowskim współbraciom. Ulmowie, mimo świadomości zagrożenia życia, udzielili schronienia Żydom z okolicy. Zapłacili za to najwyższą cenę. 24 marca 1944 r. zostali rozstrzelani przez niemieckich okupantów.

Uczestnicy dzisiejszych warsztatów obejrzeli prezentację multimedialną przybliżającą życie i męczeńską śmierć rodziny wyniesionej na ołtarze. Wspólnie omówione zostały wartości rodzinne i społeczne, jakimi powinniśmy kierować się w życiu codziennym, np. przyjaźń, dobroć, empatia, niesienie pomocy w potrzebie itp. Wychowankowie zgłębili również treść biblijnego cytatu ,,Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Uważnie obejrzeli ilustracje oraz odczytali fragmenty tekstu na temat rodziny Ulmów zawarte w katolickim czasopiśmie ,,Gość Niedzielny”, a następnie podjęli próbę ich interpretacji. Z ogromnym zainteresowaniem śledzili losy niezwyklej rodziny oglądając film pt. ,,Nie ma większej miłości. Historia rodziny Ulmów”. Wykorzystując przygotowane materiały dydaktyczne wykonali gazetkę tematyczną. Rodzina Ulmów z Markowej może być inspiracją dla współczesnych rodzin. Ich miłość realizowana w codzienności może motywować do otwartości na życie oraz do wzięcia odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia. Heroiczna postawa miłości wobec bliźnich powinna pobudzać nas do życia nie tyle dla własnej wygody czy chęci posiadania, ale do życia będącego darem siebie dla innych.

Organizatorzy: Agnieszka Ciuśniak, Grażyna Pieńkosz, Monika Górska, Edyta Nowalińska, Katarzyna Kurowska