Dzień Bezpiecznego Komputera

Data: 2021-10-12 • Kategoria: Ogólne informacje

Dzień Bezpiecznego Komputera został zainicjowany w Polsce 12 października 2004 roku. Przedsięwzięcie to ma na celu propagowanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z sieci oraz promowanie zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu.

Akcja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, zaś do projektu przyłączyła się również Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Wsparcia udzieliły także Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Komputera w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Pułtusku odbyły się warsztaty edukacyjne, podczas których wychowankowie dowiedzieli się jak we właściwy sposób posługiwać się komputerem i wykorzystywać zasoby Internetu.

Podczas zajęć wychowankowie obejrzeli serię filmów edukacyjnych pt. „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu” , która poruszała następujące zagadnienia:

  • „Nie ufaj osobom poznanym w sieci”,
  • „Szanuj innych w sieci”,
  • „Chroń swoją prywatność,
  • „Korzystaj z umiarem z Internetu”,

Następnie uczestnicy warsztatów rozwiązywali rebusy i krzyżówki na temat bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu oraz obejrzeli również prezentację multimedialną pt.: „Bezpieczeństwo w sieci”.

Na zakończenie wychowankowie wykonali plakat pt. „Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu”.

Organizatorzy:

K. Przybysz

K. Kurowska

M. Męczyńska