Dzień Edukacji Narodowej 2021

Data: 2021-10-14 • Kategoria: Ogólne informacje

Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to kim jest;

Nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej całej Radzie Pedagogicznej i wszystkim Pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku składamy serdeczne życzenia zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

cała społeczność uczniowska

W imieniu uczniów/wychowanków naszego Ośrodka zapraszamy do obejrzenia montażu słowno-muzycznego z okazji Waszego Święta - Dnia Edukacji Narodowej. https://www.youtube.com/watch?v=fEiN1PSaOA0

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole to ważne święto w ośrodkowym kalendarzu, a także okazja do podziękowania tym, którzy codziennie sprawują pieczę nad młodymi ludźmi, zaszczepiają w nich potrzebę poznawania świata, służąc przy tym wiedzą i doświadczeniem.

Dnia 14 października 2021 roku społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku obchodziła Dzień Edukacji Narodowej.

Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali program słowno-muzyczny, który dostępny był również w formie on-line. Zaprezentowane przez uczniów sentencje, piosenki, fotografie i przekazane życzenia były podziękowaniem dla pracowników Oświaty za ich trud i zaangażowanie w codzienną pracę.

Dzieci przygotowały również wystawę fotograficzną „Pracownik SOSW w obiektywie”, z wcześniej wykonanych zdjęć, które wraz z życzeniami zaprezentowane zostały na holu głównym Ośrodka.

Dzień Edukacji Narodowej jest również okazją do nagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Nagrodę Starosty Pułtuskiego otrzymała Dyrektor Ośrodka Pani Aldona Iniarska.

Jak co roku zostały przyznane nagrody Dyrektora Ośrodka. Spośród nauczycieli otrzymali je Panowie: Wiesław Cienkowski, Rafał Wiśniewski, Tomasz Chrzanowski, Rafał Olszewski, Marek Pepłowski, Paweł Rembecki, Robert Cienkowski. Nagrodzeni zostali również pracownicy niepedagogiczni, Panie: Anna Skok i Bożena Falęcka oraz Pan Szczepan Barkała.

Wszystkim nagrodzonym Pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Organizatorzy:

R. Kasińska

M. Żebrowska

B. Gorczyńska

E. Kędzierska

Ż. Kołodziejska

M. Janiszewska- Bednarek

K. Przybysz

E. Tomczyk- Kamińska

D. Ruszczyński