Integracyjne spotkanie andrzejkowe

Data: 2019-11-26 • Kategoria: Ogólne informacje

Andrzejki to magiczny czas wróżb, czarów oraz przepowiedni i właśnie 26 listopada 2019 roku odbyło się integracyjne spotkanie andrzejkowe, w którym brali udział uczniowie klasy III a oraz I+II PSSPdP oraz absolwenci SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku wraz z opiekunami. Spotkanie miało na celu kultywowanie zwyczajów i tradycji andrzejkowych poprzez uczestnictwo we wspólnych wróżbach oraz podtrzymywanie kontaktów z absolwentami Ośrodka. Uczestnicy spotkania na wesoło i z przymrużeniem oka mieli okazję dowiedzieć się co ich jeszcze czeka w niedalekiej przyszłości uczestnicząc we wspólnych wróżbach. Każdy uczestnik spotkania andrzejkowego z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii. Losował magiczne bileciki, na których widniały nazwy zawodów przyszłości.

Bandurska M., Ciok E., Kuczyńska A.