„Jestem Bezpieczny w Ośrodku”

Data: 2023-09-14 • Kategoria: Ogólne informacje

Dbając o bezpieczeństwo wychowanków SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku w ramach działań wynikających z planu wychowawczego Ośrodka, dnia 14.09.2023r.odbyło się spotkanie edukacyjne ze szkolnym koordynatorem ds. bezpieczeństwa. Celem spotkania było zapoznanie/przypomnienie wychowankom zasad ewakuacji z budynku Ośrodka w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Koordynator w przystępny dla podopiecznych sposób, omówił zasady ewakuacji z budynku Ośrodka oraz zapoznał ich z instrukcją alarmowania i postepowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia. Następnie dzieci wypełniały karty pracy. Bardzo ważnym elementem tego spotkania było przejście wychowanków ciągami komunikacyjnymi Ośrodka, w celu zapoznania/przypomnienia dróg i wyjść ewakuacyjnych, rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, miejsca zbiórki po ewakuacji. Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem. Wychowankowie chętnie brali udział w pogadance i odpowiadali na zadawane pytania. Wniosek z powyższych działań: podopieczni są przygotowani do ewakuowania się z budynku placówki w razie wystąpienia różnych zagrożeń.

Organizatorzy: Paweł Rembecki, Adam Mościcki