,,Ludzkie drogowskazy”- spotkanie z przedstawicielami wybranych zawodów.

Data: 2023-11-15 • Kategoria: Ogólne informacje

W dniu 15.11.2023 roku wychowankowie SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych związanych z wykonywaniem pracy ludzi w różnych zawodach. Uczestnicy zajęć mieli możliwość zapoznania się z wieloma zawodami, jakie funkcjonują na rynku pracy. Dowiedzieli się, jak ważna jest praca oraz jaką rolę pełni w społeczeństwie. Wypowiadali się o pracy wykonywanej przez rodziców, o swoim wymarzonym zawodzie z uzasadnieniem takiego wyboru.

Wychowankowie wymieniali takie zawody jak: nauczyciel, strażak, policjant, sprzedawca, piosenkarka, fryzjer, kosmetyczka, kierowca i rolnik. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyła się wizyta pani kucharki , pana portiera oraz pani pielęgniarki , którzy opowiedzieli o swojej pracy: obowiązkach oraz jej specyfice . Na zakończenie zajęć każde dziecko miało możliwość wybrania ilustracji z wymarzonym zawodem i pokolorowania jej. Przyszłość dziecka powinna być kształtowana od najmłodszych lat, aby dobrze ukierunkować go do wyboru właściwej ścieżki życiowej. Zajęcia te przyczyniły się do zrozumienia celowości pracy wykonywanej przez dorosłych.

Organizatorzy:

Katarzyna Kurowska, Małgorzata Śliwińska