MAGICZNA MOC BAJEK

Data: 2020-10-08 • Kategoria: Ogólne informacje

W październiku nasza placówka przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego ,,Magiczna Moc Bajek”. Do projektu zaangażowaliśmy cztery klasy Publicznej Szkoły Podstawowej. W każdym miesiącu zadaniem uczniów jest wykonanie przydzielonych zadań promujących czytelnictwo. Są to różnego rodzaju warsztaty, nauka poprzez zabawę, angażowanie nauczycieli, współpraca z różnymi instytucjami, np. bibliotekami. Poprzez ten projekt zachęcamy również rodziców, aby znaleźli chwilę na przeczytanie swojemu dziecku krótkiej bajki, czy wiersza. Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka. Założeniem projektu jest także kształtowanie postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością.

Pierwsze zadania nasi uczniowie mają już za sobą. Na samym początku przygotowali ,,Kącik projektowy” w bibliotece szkolnej. Następnie stworzyli drewniane kukiełki, które będą im towarzyszyć jako bajkowi przyjaciele w ramach realizacji projektu.

Patrycja Kwiatkowska

Monika Izbicka

Izabela Rolińska

Natalia Frejlich