Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Data: 2021-11-24 • Kategoria: Ogólne informacje

„Dziecko ma prawo być sobą.

Ma prawo do popełniania błędów.

Ma prawo do posiadania własnego zdania.

Ma prawo do szacunku.

Nie ma dzieci - są ludzie.”

J. Korczak

20 listopada to wyjątkowy dzień w którym obchodzona jest rocznica Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W tym dniu uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa, bo każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem regulującym prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka, która została uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Jak co roku nasza placówka wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W ramach tegorocznych obchodów tradycyjnie przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe, mające na celu propagowanie idei praw dziecka. Wychowankowie obejrzeli prezentacje multimedialne m.in.: „Prawa dziecka dla każdego”, rozwiązywali krzyżówki, rebusy dotyczące swoich praw.

Udział wychowanków umożliwił im poszerzenie wiedzy o przysługujących im o prawach, zapoznanie się z problemami dotyczącymi ich realizacji oraz gdzie w razie potrzeby można szukać pomocy.

Każda z grup wychowawczych otrzymała materiały edukacyjne oraz dyplom z podziękowaniami za udział w zajęciach warsztatowych.

W celu utrwalenia wiedzy wychowanków, gdzie mogą szukać wsparcia i uzyskać pomoc poniżej zamieszczono informację z numerami telefonów i stronami internetowymi.

1. Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 0 800 12 12 12 - to telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy.

2. Rzecznika praw dziecka http://www.brpd.gov.pl.

3.Numer 112 to numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić zawsze, gdy znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji.

4. Fundacja dzieci niczyje – 116 111 http://www.116111.pl

Organizatorzy spotkania: W. Łątkowska, W. Wiśniewska, O. Sepełowska, M. Bandurska, I. Rolińska, M. Kwiatkowska, K. Kurowska, R. Wiśniewski, R. Olszewski, R. Cienkowski.