Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Językowy zawrót głowy"

Data: 2022-06-20 • Kategoria: Ogólne informacje

Po raz pierwszy nasza placówka w bieżącym roku szkolnym brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Językowy zawrót głowy ". Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz czwarty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Autorami i koordynatorami projektu była grupa nauczyciel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu. Uczniowie wraz z nauczycielami zrealizowali łącznie 10 zadań projektowych z III Modułów:

Moduł I :"Podróż w czasie"

• Historia pisma,

• Kartka pamięci,

Moduł II:" Leksykalny misz - masz"

• Ze smakiem,

• Słownik rysunkowy wpada wprost do głowy,

• Abecadło z pieca spadło.

• Co kraj to obyczaj,

• Przy herbatce,

Moduł III:" W krainie sztuki"

• Na ludową nutę,

• "Jaka to melodia"

• Kreatywna flaga

Realizacja wszelkich zadań projektowych miała bardzo pozytywny wpływ i dała uczniom możliwość na poszerzenie wiedzy o innych krajach dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej, kształtowała postawę tolerancji i akceptacji wobec innych kultur. Udział w projekcie i realizacja poszczególnych zadań zagwarantowała naszej społeczności szkolnej ogrom satysfakcji z naszych wspólnych przedsięwzięć. Uśmiech i zadowolenie dzieci i młodzieży po każdym zrealizowanym zadaniu był najlepszą oceną naszych wspólnych działań.

Dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w realizację projektu.

Małgorzata Bandurska szkolny koordynator projektu