Zapisy dzieci do Przedszkola Specjalnego

Data: 2024-06-25 • Kategoria: Ogólne informacje

Szanowni Państwo

Informujemy, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, aleja Tysiąclecia 12, trwają zapisy dzieci do Przedszkola Specjalnego.

Do naszego Przedszkola zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawność intelektualną, jak również na niepełnosprawności sprzężone, w tym z autyzm.

Przyjmujemy dzieci od trzeciego roku życia, gdyż jak najwcześniejsze objęcie dziecka wielospecjalistyczną pomocą przynosi najlepsze efekty. Kształcenie, wychowanie i opieka w naszym Przedszkolu będzie mogła trwać do ukończenia przez dziecko 9 roku życia. Dzienny czas pracy Przedszkola to pięć godzin (od 8.00 do 13.00).

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i terapeutyczną, tworzymy atmosferę szacunku i akceptacji, oferujemy program edukacyjno - terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka, zajęcia rewalidacyjne oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane przez własną kuchnię. Zapewniamy także pracę w małej grupie (do 8 dzieci).

Dysponujemy funkcjonalnym i estetycznym budynkiem, który w ostatnim czasie przeszedł gruntowną przebudowę i jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W ramach dziennego rozkładu zajęć, dzieci wychodzić będą na spacery oraz różne formy aktywności na placu zabaw.

Zapewniamy możliwość kontynuacji kształcenia w Szkole Podstawowej oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 23 692 03 75. Zapraszamy również Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.soswpultusk.pl oraz strony FB.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
Dyrekcja i Pracownicy
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku