ABC POSZUKIWANIA PRACY

Data: 2021-06-11 • Kategoria: Ogólne informacje

Uczniowie klasy IIb Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, w dniu 11.06.2021r. uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z panią Renatą Najder - doradcą zawodowym. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności na temat poszukiwania pracy. Najpierw określili swoją gotowość do podjęcia pracy, następnie budowali „drabinę sukcesu”, analizując poszczególne czynności, jakie należy podjąć w poszukiwaniu pracy. Uczyli się gdzie można znaleźć ogłoszenie o pracę i jak wybierać te właściwe dla siebie oraz czytali ogłoszenia, które mogą być tzw. „pułapką” dla nas, czyli zamiast pracy możemy znaleźć kłopoty.

Zapoznali się z informacjami zawartymi w Internecie na temat – targów pracy, jak zamieścić własne ogłoszenie o pracę, w jaki sposób można osobiście kontaktować się z interesującą nas firmą w sprawie zatrudnienia. Uczniowie udoskonalili wiedzę i umiejętności dotyczące pisania CV.

Przeprowadzone warsztaty z p. Renatą Najder – doradcą zawodowym przyczyniły się do poznania i nabycia przez moich uczniów wielu cennych informacji dotyczących umiejętności poszukiwania pracy.

Anna Kuczyńska